Pisanie prac licencjackich z administracji

Pisanie prac licencjackich z administracji sprawia często studentom trudności. Nieraz zmagają się oni z problemami w  wyborze odpowiedniego tematu pracy licencjackiej.  W poniższym temacie przytoczymy przykładowe zagadnienie sporu o kształt administracji publicznej w Polsce.  Można powiedzieć, że spór o kształt administracji publicznej, jest po części sporem między socjalizmem  a liberalnym kapitalizmem.

Według jednych polityków tanie państwo, to słabe państwo. Według nich państwo powinno nakładać na obywateli duże podatki, ale w zamian powinno ono oferować dużo świadczeń socjalnych. Państwo według tych polityków powinno regulować wiele branż.  Część branż powinno być domeną państwa. Takimi branżami powinna być np. branża energetyczna, czy też bankowa. Państwo ma być według tego toku rozumowania gwarantem wielu rzeczy. Tysiące urzędników mają sprawdzać i kontrolować gospodarkę. Według zwolenników silnego państwa zostawienie jakiegoś pola wolnemu rynkowi, z miejsca wprowadza chaos i niebezpieczeństwo. Wzorem dla osób o takich poglądach są takie państwa jak np. Szwecja, Niemcy czy też Norwegia.

Inny pogląd prezentują tak zwani liberałowie. Według nich administracja publiczna powinna być sprowadzona do minimum. Państwo powinno ograniczyć się głównie do policji, sądownictwa oraz wojska.  Według osób o liberalnych poglądach podatki powinny być niskie,  a regulacji powinno być jak najmniej. Dzięki temu gospodarka miałaby bodźce, aby szybko się rozwijać.   Państwo według liberałów powinno maksymalnie ograniczyć swoje funkcje socjalne.  Jako wzory administracji osoby o poglądach liberalnych podają takie kraje jak Szwajcaria, czy też Lichtensein.

W Polsce stan zatrudnienia w administracji publicznej  zwiększa się. Można więc powiedzieć, że w Polsce preferowany jest model szwedzki. Problem polega na tym, że rozwinięta administracja publiczna dusi kolejnymi regulacjami i podatkami rozwój gospodarczy. W swojej pracy licencjackiej trzeba przedstawić argumenty za poszczególnymi modelami administracji. W rozdziale drugim trzeba pokazać, jak oba modele działają w praktyce. W rozdziale trzecim należy napisać, który model byłby lepszy dla Polski.

Pisanie prac licencjackich z administracji- rozmaite refleksje.

Pisanie prac licencjackich z administracji to z pewnością fascynująca przygoda. Należy napisać swoją pracę licencjacką na taki temat, który nas interesuje oraz pasjonuje. Wtedy istnieje szansa na to, że wiedza wyniesiona z tej pracy będzie przydatna w naszej karierze. Tworzenie pracy odnośnie zagadnień czysto abstrakcyjnych, raczej nie pomoże nam. Niezależnie jakie studia skończymy, nie należy zapominać o tym, że uczyć się musimy przez całe życie.

Dodaj komentarz