Prace magisterskie z Administracji

Prace magisterskie z Administracji wspaniale rozwijają studentów.  W poniższym artykule opiszemy ciekawy kierunek, jakim jest  Prawo i Administracja.  Ogólnie jest to kierunek, który jest bardzo często wybierany. Zatrudnienie w administracji publicznej nie maleje, ale wciąż rośnie. Dzieje się to pomimo corocznych deklaracji wyborczych.

Na studiach tych wykładane są takie przedmioty jak etyka, podatki oraz prawo podatkowe, zamówienia publiczne, prawo pracy, statystyka.  Kolejne przedmioty to logika praktyczna, organizacja i kierownictwo oraz doktryny polityczno – prawne. Prace w administracji łatwo znaleźć na podrzędnych stanowiskach. Co ciekawe, większość osób, które pracują na tych stanowiskach, nie ukończyło studiów Prawa i Administracji. Te osoby nabyły swoją wiedzę w toku pracy.

Wiedzy z administracji dobrze uczyć się po prostu w praktyce. Wiedza z prawa może być również bardzo  użyteczna. Z drugiej strony absolwent Prawa i Administracji nigdy nie będzie prawdziwym adwokatem lub radcą prawnym (chyba że skończy dodatkowy fakultet). Obecnie bardzo łatwo znaleźć pracę np. w ZUS-ie. Zarobki tam nie są wysokie. Wśród zatrudnionych dominują kobiety. Jeśli szukamy nisko płatnej pracy, ale stabilnej, to ZUS może być dobrym wyborem.

Administracja jest kierunkiem mocno teoretycznym. Daje on pewne podstawy teoretyczne, jednakże najważniejsza jest praktyka. Im więcej się jej posiada, tym lepiej. Każde stanowisko w administracji publicznej jest inne. Nie da się jednymi studiami przyuczyć do każdego stanowiska w administracji publicznej.  Być może niskie płace związane z pracą w administracji publicznej skłonią nas do pracy w komercyjnym biznesie.

Jeśli chodzi o komercyjne branże, to najlepiej rozwijające się branże w Polsce to informatyka oraz logistyka. Zarobki w nich dynamicznie rosną i pewnie będą rosły. Znajomość trendów rynkowych jest bardzo pomocna, w procesie podejmowania dobrych decyzji. Być może praca w komercyjnym biznesie będzie naszą przyszłością, a nie podrzędne stanowisko w administracji publicznej, bez możliwości szybkiego awansu zresztą.

Prace magisterskie z Administracji, a rynek pracy.

Prace magisterskie z Administracji rozwijają studentów, ale niczego nie gwarantują. Rynek pracy w Polsce rozwija się. Obecnie o pracę jest o wiele łatwiej  niż jeszcze parę lat temu. Nie należy zamykać się tylko w administracji publicznej, ponieważ mogą istnieć też ciekawsze opcje kariery.

Dodaj komentarz