Prace licencjackie z administracji

Prace licencjackie z administracji oraz specyfika tego kierunku, będą treścią poniższego artykułu. Zacznijmy najpierw od specyfiki ciekawego kierunku, jakim jest administracja. Studia II stopnia na kierunku administracja posiadają swoje specjalizacje. Można zostać specjalistą w zakresie administracji rządowej, samorządowej lub w sferze bezpieczeństwa państwa. Takie studia, na Wydziale Prawa i Administracji, oferuje m.in. Uniwersystet Śląski.

Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim studenci mają do wyboru takie specjalizacje jak: administracja usług publicznych, mienia publicznego, penitencjarna, skarbowa, bezpieczeństwa wewnętrznego, a także administracja w międzynarodowych organizacjach – studia w języku angielskim. Takie specjalizacje, podobnie jak przynależność do Unii Europejskiej, stwarzają wiele możliwości ciekawych miejsc pracy na szczeblu administracyjnym, także za granicą. Warunkiem ukończenia takich studiów i uzyskania dyplomu jest oczywiście praca magisterska i jej obrona.

Praca magisterska jest z pewnością niełatwym zadaniem i wymaga dużo wcześniejszego przygotowania się. Same studia to przyswojenie ogromu wiedzy z zakresu prawa, z dziedziny gospodarki, podatków, statystyki, etyki zawodowej etc. Warto przyswajać naukę od początku studiów i systematycznie pogłębiać i uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu. Praca magisterska powinna kompleksowa i wyczerpująca danych temat, powinna poddawać krytycznej analizie literaturę przedmiotu, a także przedstawiać nowatorskie ujęcie badanego problemu.

Prace licencjackie z administracji. Refleksje nad ich trudnością.

Prace licencjackie z administracji nie należą generalnie do najtrudniejszych. Najtrudniejsze prace magisterskie, to te, które związane są z informatyką oraz naukami ścisłymi. W pracach licencjackich z administracji często porusza się tematykę prawną. Skupiają się one również przetargach oraz zagadnieniami związanymi z administracją publiczną.  Warto też pisać o  lokalnej administracji publicznej. Być może po pokazaniu konkretnej pracy licencjackiej na rozmowie kwalifikacyjnej, łatwiej będzie dostać pracę w miejscowym urzędzie. Z drugiej strony, należy pamiętać o tym, że w administracji publicznej, często decydują znajomości i układy. Bardzo często osoby, które tam pracują, pochodzą z nadania publicznego. Być może więc warto pomyśleć o członkostwie w jakiejś partii. Oczywiście takiej, która ma realne szanse na wygranie wyborów. Ukończenie administracji nie musi być końcem naszej edukacji. Rynek pracy wciąż się zmienia. Na pewno w przyszłości bardzo dobrze będzie się rozwijać informatyka i w tej branży zawsze będą potrzebni nowi pracownicy.

Dodaj komentarz