Administracja – prace magisterskie

Administracja to kierunek bardzo uniwersalny. Studiując go, dowiadujemy się dużo o polskim prawie oraz administracji publicznej.

Praca magisterska na kierunku administracja powinna innowacyjnie, a także krytycznie przedstawiać wybrany problem z zakresu praktyki życia społecznego lub/i z dziedziny gospodarki. Praca magisterska winna także zawierać własną część  badawczą oraz propozycję wdrożenia rozwiązań metodami naukowymi, ukazując umiejętności studenta w formułowaniu problemu badawczego oraz jego rozwiązań.

Najczęściej należy wykonać to poprzez sprecyzowanie przedmiotu badań i określenie jego dokładnego zakresu, postawienie hipotezy badawczej oraz przedstawienie rozwiązania. Praca magisterska z administracji musi być napisana na podstawie naukowej literatury przedmiotu, przepisów prawnych w postaci ustaw, kodeksów, rozporządzeń, dyrektyw etc., a także winna być wykorzystana w niej również literatura zagraniczna.

Praca magisterska składa się najczęściej ze wstępu, zakończenia oraz trzech do pięciu rozdziałów, z których ostatnie stanowią badania, wyniki i ich omówienie, zaś pierwsze są częścią wprowadzającą – teoretyczną pracy. Same badania mogą być przeprowadzone poprzez kwestionariusz ankiety lub kwestionariusz wywiadu, na podstawie obserwacji, badania dokumentów lub analizy treści.

Napisanie pracy magisterskiej z administracji jest trudne, jednakże napisanie  pracy dyplomowej na Politechnice Poznańskiej jest o wiele trudniejsze.

Administracja i prace magisterskie. Rozmaite przemyślenia nad rynkiem pracy.

Kończąc administrację, trzeba mieć otwarty umysł. Praca w administracji publicznej na szeregowych stanowiskach jest bardzo nisko opłacana. Konkretnie chodzi tu o pracę w takich instytucjach  jak ZUS. Obecnie na rynku pracy najbardziej pożądanymi pracownikami na rynku pracy są pracownicy sprzedaży. Są oni różnie tytułowani: przedstawiciele handlowi, doradcy klienta, czy też doradcy sprzedaży. Sprzedaż ma bardzo wiele różnych form i zawsze będzie w niej praca.

Drudzy najbardziej pożądani pracownicy to programiści. W samej Polsce brakuje około 50 000 programistów, natomiast w Unii Europejskiej – ok. 900 000. Jeśli dany programista, będzie znał się na technologii Blockchain, to
ma on szanse na bardzo dobre zarobki. Na trzecim miejscu są wyspecjalizowani pracownicy budowlani. Dużym zainteresowaniem cieszą się również kierowcy tirów. Jeśli nie znajdziemy pracy w wymarzonej administracji, wówczas będziemy zmuszeni się przekwalifikować.

Oferty pracy

Dodaj komentarz