Kierunek administracja – studia dla każdego?

Kierunek administracja nie jest wcale łatwym kierunkiem studiów, jak mogłoby się wydawać. Wymaga on posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, a także wiedzy z zakresu historii, gdyż podobnie jak prawo, administracja łączy się z przepisami, ustawami, kodeksami, a także całym ich historycznym zapleczem, co daje sporą ilość materiału do przyswojenia.

Administracja to obszar kilku różnych zagadnień, począwszy od prawa i podatków, zamówień publicznych, prawa pracy, poprzez statystykę z demografią, etykę po organizację i kierownictwo. Dyplom z administracji gwarantuje obroniona praca licencjacka. Praca licencjacka może opierać się na różnych zagadnieniach, ale powinna jednoznacznie ukazać wiedzę i umiejętności studenta w tym zakresie. Umiejętności logicznego rozumowania, wyciągania wniosków, umiejętności prawidłowego odczytywania przepisów oraz ich interpretacji i oceny w kontekście zaistniałego problemu lub wybranego zagadnienia.

Praca licencjacka z administracji wymaga także zapoznania się z bogatą literaturą przedmiotu, wybraniem tej, na której podstawie możemy całość zagadnienia opisać. Literatura przedmiotu będzie obejmowała zazwyczaj kilka różnych dziedzin, kodeksy, dzienniki ustaw, statusy i inne spisy prawne.

Kierunek administracja. Jakie są po nim perspektywy na zawodowe?

Poniżej wymieniono typowe obszary zatrudnienia dla absolwentów administracji:

  • służba cywilna (np. Urząd Celny, ZUS itd.)
  • administracja rządowa
  • administracje samorządowe
  • instytucje pozarządowe
  • instytucje krajowe
  • szkolnictwo publiczne (po ukończeniu konkretnej specjalizacji)

W służbie cywilnej prace łatwiej zdobyć. Dużo tam nisko płatnej pracy, która wymaga wysokiej operatywności. Klasycznym przypadkiem takiego miejsca pracy jest ZUS. Gdyby nie udało nam się znaleźć pracy w podanych obszarach, wówczas trzeba by szukać pracy, w innych obszarach gospodarki. Różne badania wskazują, że pracodawcy potrzebują przede wszystkim świetnych sprzedawców. Przedstawiciele handlowi to najbardziej poszukiwana grupa zawodowa. Miejsce drugie obejmują różnego rodzaju informatycy. Popyt na nich jest ogromny nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej, brakuje 900 000 programistów. Kolejna grupa pracowników pożądanych przez pracodawców to wyspecjalizowani pracownicy fizyczni (np. murarze, spawacze itd.). Z racji tego, że Polska jest logistyczną potęgą, bardzo poszukiwani są tu kierowcy ciężarówek.

Dodaj komentarz